E-sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

E-Sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze.

https://www.e-sad.gov.pl/

1 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony XVI Wydział Cywilny, który będzie rozpoznawał pozwy wnoszone elektronicznie.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj. W elektronicznym postępowaniu upominawczym stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym. Dotyczy zatem możliwości wydania nakazu zapłaty gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego z tą modyfikacją, iż w/w Sąd Rejonowy jest właściwy rzeczowo niezależnie od wartości przedmioty sporu, tak więc również w sprawach o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 75000,00 złotych.
Korzyści, jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd to uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Formularze elektroniczne ułatwią konstruowanie pism procesowych i znacznie wyeliminują niebezpieczeństwo zaistnienia braków formalnych. Komunikacja między powodem i sądem elektronicznym będzie odbywać się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i sądem elektronicznym w drodze tradycyjnej chyba, że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną – wysyłając pismo drogą elektroniczną.
Podstawą prawną elektronicznego postępowania upominawczego jest nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 r. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26 poz.156 z 2009 r.).