Transition Facility 2006

Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna - Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.
Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych Wybrane akty prawne IWybrane akty prawne IIETS Lugano - BrukselaEuropejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz aEuropejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz bEuropejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz cEuropejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz dKomunikat prasowy nr 15.07Komunikat prasowy nr 52.06Wersja skonsolidowana 805/2004
Współpraca sadowa w sprawach karnych Ustawa KPKWyciąg z KPKZasady wzajemnego uznawania kar pienieżnychZaświadczenie