Mediacje

MEDIACJE - INFORMACJA

____________________________________________________________________________

WYKAZ osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i wykroczeniowych

WYKAZ osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich

LISTA stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku (dla spraw prowadzonych w procedurze cywilnej)

udostępniane są w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie:

w Biurze Obsługi Interesanta /ul. Mikołajczyka 5 – parter/

w Oddziale Administracyjnym /ul. Mikołajczyka 5 – pok. 207/

w Wydziałach Sądu /ul. Mikołajczyka 5 i 6/

 

 

Szczegółowe informacje o mediacjach