Konta bankowe

Numer rachunku dochodów budżetowych sądu na który należy uiszczać opłaty sądowe w sprawach cywilnych i karnych

BANK NBP O/O Warszawa
Nr 18 1010 1010 0004 3322 3100 0000
Dochody budżetowe (grzywny, koszty sądowe, wpisy i opłaty sądowe)

Nr 68 1010 1010 0004 3322 3000 0000
Wydatki budżetowe

 

BANK BGK Warszawa
Nr 13 1130 1017 0020 1194 7420 0006 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostpenitencjarnejNumer rachunku sum depozytowych, na który należy wpłacać zaliczki sądowe w sprawach cywilnych oraz wadia i zabezpieczenia dotyczące zamówień publicznych

BANK BGK Warszawa
Nr 95 1130 1017 0021 1001 9990 0004
Sumy depozytowe, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe

 

Nr 94 1130 1017 0020 1194 7420 0003 Zaliczki na koszty postępowania /np.:biegłych sądowych/

 

 

Numer rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

BANK BGK Warszawa
Nr
40 1130 1017 0020 1194 7420 0005


 

Numer rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie
Nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

 

Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać sygnaturę sprawy do jakiej jest wpłacana kwota oraz tytuł tzn. informacja czy jest to opłata do sprawy, grzywna czy koszty sądowe.

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-03-05
Publikacja w dniu:
2013-03-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-03-05
Publikacja w dniu:
2013-03-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-16
Publikacja w dniu:
2012-02-16
Opis zmiany:
Aktualizacja nr rachunku Fund. Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej